page view image

Art Night x INFORMATION (Today)

Arrangementsinformasjon
event image

Velkommen til Art Night! – kveldsåpen utstilling, Zhana Ivanovas performance Counterpoint og Art Talks om utvalgte kunstnere og verk i INFORMATION (Today). VentiVenti står for salg av forfriskninger. 

PROGRAM 
19:30: Art Talk – om Simon Denny
20:00: Performance – Counterpoint av Zhana Ivanova
20:40: Art Talk – om Tobias Kaspar
21:00: Art Talk – om Sondra Perry
21:30: Art Talk – om Nora Turato
22:00: Art Talk – om Trevor Paglen
22:30: Art Talk – om Laura Owens

Billettinntektene vil gå til Felles innsamlingsaksjon for Ukraina, der pengene fordeles mellom Røde Kors, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Caritas Norge, Kirkens Nødhjelp og Unicef Norge.