Astrup Fearnley Samlingen

Time slots

torsdag 17 sep 2020

{{ capacity.name }} {{ capacity.description }}
Arrangementsinformasjon

Velkommen til Astrup Fearnley Museet


AKTUELL UTSTILLING: 
Astrup Fearnley Samlingen

Vi installerer ny utstilling. Den 2. oktober åpner Josh Kline – Antibodies.
Astrup Fearnley Samlingen er tilgjengelig som normalt. Billettprisen er redusert til kr. 100,-

Er du medlem, lurer du på om det er ledige billetter eller behøver veiledning vedr. billettkjøp?
Ring vår resepsjon på telefon: 22936033.
Telefonen er betjent i museets åpningstid.

__________

Korona og tidsbegrensning på besøket
Kjære publikum, av hensyn til smittevern og i tråd med myndighetenes bestemmelse om tillatelse til arrangementer på opptil 200 personer har vi innført tidsbegrensning på besøket.

Det vil si: Når du kjøper billett via TicketCo er tjenesten satt opp med «timeslots» der du må kjøpe billett til besøk i følgende tre tidsrom: kl 13:00 – 14:30, 14:30 – 16:00 eller 16:00 – 17:00.

Tidsbegrensingen gjøres for å sikre at det ikke skal befinne seg flere enn 200 personer inne på museet samtidig. Vi beklager de ulempene dette måtte medføre og håper at samfunnet snart kan vende tilbake til normale omgangsformer, men inntil det skjer er vi nødt for å sette publikums trygghet først.

Museets åpningstid :
Tirsdag - søndag 13:00 - 17:00
Mandag stengt

__________

Om museet
Astrup Fearnley Museet ble grunnlagt i 1993 og er et av Nordens fremste museer for samtidskunst. Museet forvalter den omfattende Astrup Fearnley Samlingen, som inkluderer betydelige verk av kunstnere som Matthew Barney, Trisha Donnelly, Félix González-Torres, Rachel Harrison, Damien Hirst, Anselm Kiefer, Jeff Koons, Bjarne Melgaard, Julie Mehretu, Richard Prince og Cindy Sherman. Museet presenterer skiftende utstillinger både med verk fra samlingen og nye produksjoner av kunstnere fra hele verden.

Museumsbutikk
Museet har en egen butikk med nøye utvalgte og kuraterte produkter som en forlengelse av de aktuelle utstillingene. Mange av artiklene er utviklet av museet selv, noe som resulterer i et særegent og unikt utvalg. Her kan du finne kunstbøker og kataloger, postkort og plakater, interiør- og designartikler, smykker og produkter for barn. Butikken følger museet åpningstider og er åpen for alle også uten inngangsbillett.

Beliggenhet
Museet ligger vakkert til ved Oslofjorden i en ikonisk bygning tegnet av den verdenskjente arkitekten Renzo Piano. Omgivelsene og arkitekturen forener opplevelsen av kunst, natur og urbanitet på ett sted, med toneangivende samtidskunst, bystrand, Tjuvholmen skulpturpark og et stort utvalg kaféer og restauranter i umiddelbar nærhet.


Welcome to Astrup Fearnley Museet


CURRENT EXHIBITION: 
Astrup Fearnley Collection

New exhibition Josh Kline - Antibodies opens 2 October.
In the meantime only the Astrup Fearnley Collection is available for visit, the ticket price has been reduced to NOK 100.

Are you a member, wondering if there are tickets available or need guidance on ticket purchases?
Call our reception by phone: +47 22936033.
The phone is serviced during the museum's opening hours.

__________

Corona and time limitation on your visit
Dear visitors, for the sake of infection protection and in accordance with the government’s allowance for events up to 200 people, we have introduced time limitations on your visit.

This means: When you purchase a ticket via TicketCo, the service is regulated with “timeslots” where you can choose to purchase your ticket for one of the following 3 timeslots: 13:00 - 14:30, 14:30 - 16:00 or 16:00 - 17:00.

The time limitation is made to ensure that there are not more than 200 people in the museum at once. We sincerely apologies for the inconvenience it may lead to and we hope society can return to normality very soon, but until then we must prioritize the safety of our visitors.

Opening hours :
Tuesday - Sunday 13:00 - 17:00
Monday closed.

__________

About the museum
Astrup Fearnley Museet is one of Scandinavia´s most notable museums for contemporary art. The museum holds the extensive Astrup Fearnley Collection, which includes significant works by artists such as Matthew Barney, Trisha Donnelly, Félix González-Torres, Rachel Harrison, Damien Hirst, Anselm Kiefer, Jeff Koons, Bjarne Melgaard, Julie Mehretu, Richard Prince and Cindy Sherman. The museum presents changing exhibitions that both draw on the collection and new commissions by artists from all over the world.

Museum shop
Welcome to our tax-free museum shop. The products in the shop have been carefully selected and curated as an extension of the current exhibitions, many of them are developed by the museum itself, resulting in a unique selection of products. You can also find art books and catalogues, postcards and posters, interior and design items, jewellery and products for children. The shop follows the museum's opening hours and is open to all also without an entrance ticket.

Location
The museum is beautifully located by the Oslo Fjord just a short walk along the Harbour Promenade from Oslo City Hall. On your way you will see the museum with its characteristic sail shaped roof. The museum is surrounded by Tjuvholmen sculpture park and the city beach. The Tjuvholmen area offers a large selection of cafes and restaurants.

afmuseet.no