page view image

Koreografi-workshop - For medlemmer - kl. 18:00 - 20:00

Informasjon
event image

Velkommen til koreografi-workshop i Astrup Fearnley-samlingen, med danser og kunstformidler Benjamin Åteigen!

I denne workshopen undersøker vi koreografi og hvordan bevegelse kan stå i relasjon til visuell kunst – mer spesifikt gjennom verk som vises i den aktuelle utstillingen av Astrup Fearnley-samlingen. 

Vi gjennomfører koreografiske metoder og øvelser som stammer fra kompaniet «Frantic Assamblys». Øvelsene er basert på improvisasjon og deltagernes egne impulser og kroppslige potensiale. Etterhvert kommer vi til å undersøke andre fysiske virkemidler som blikk, tempo, nærhet/avstand, nivå osv. Deltagerne viser koreografien for hverandre – foran, ved siden av eller bak et verk i Astrup Fearnley-samlingen.

Workshopen er gratis for medlemmer, men krever påmelding.


Kontakt: medlem@afmuseet.no