Offentlige omvisninger

Arrangementsinformasjon

Offentlige omvisninger i Sissel Tolaas RE________ og Astrup Fearnley-samlingen


___
Omvisning hver søndag: 14:00 i Sissel Tolaas RE________ 15:00 i Astrup Fearnley-samlingen 
Babyomvisning hver fredag kl. 14:00
(Av hensyn til sikkerhet er det ikke tillatt med barnevogn i utstillingen og vi anbefaler å bruke bæresele.)

Billett til omvisning inkluderer inngang + omvisning. Gratis dersom du er medlem i Astrup Fearnley Museets kunstklubb. 

___
Public Guided Tours every Sunday: 14:00 in Sissel Tolaas RE________ | 15:00 in the Astrup Fearnley Collection
Baby Tour every Friday at 14:00
The guided tour ticket includes entrance + tour. Free if you are member of the Astrup Fearnley Museet Art Club.