page view image

Rachel Harrison: Sitting in a Room - Astrup Fearnley Samlingen

Arrangementsinformasjon
event image

Billett til våre aktuelle utstillinger:

Rachel Harrison: Sitting in a Room | Astrup Fearnley-samlingen

— Én billett - To bygg


Billetter er gyldige hele dagen fra kl. 12:00 i ukedagene og fra kl. 11:00 i helgen.

Er du medlem i museets kunstklubb? Velg billetttypen Medlem. Medlemsbevis må fremvises sammen med billetten i resepsjonen. Har du spørsmål, kontakt: medlem@afmuseet.no eller ring 22936033 eller 95964039.


Billetter

Medlem: Gratis

Voksen: 150,—

Student / Honnør: 100,—

Under 20 år: Gratis

Oversikt over grupper med gratis/rabattert inngang


Vi gjør oppmerksom på at det av sikkerhetshensyn i perioder med høyt publikumsbesøk ikke vil være mulig å benytte barnevogn i Rachel Harrison - Sitting in a Room. Vi oppfordrer besøkende til å ta med bæresele for små barn.


Åpningstider:
Tirsdag, onsdag, fredag: 12:00 - 17:00

Torsdag: 12:00 - 19:00
Lørdag, søndag: 11:00 - 17:00
Mandag stengt

_________________________________________________________

Entrance ticket to our current exhibitions:

Rachel Harrison: Sitting in a Room | Astrup Fearnley Collection

— One ticket - Two buildings


The tickets are valid all day from 12:00 during the weekdays and from 11:00 during the weekend.

Tickets

Members: Free

Adult: 150,—

Student / Senior: 100,—

Under 20 : Free

Oslo Pass: Free

Opening hours :
Tuesday, Wednesday, Friday: 12:00 - 17:00

Thursday: 12:00 - 19:00
Saturday, Sunday: 11:00 - 17:00
Monday closed


Please note that due to safety concerns during periods of high attendance it may not be possible to use strollers in Rachel Harrison - Sitting in a Room. We encourage our visitors to bring a baby carrier.


afmuseet.no