Josh Kline - Antibodies / Astrup Fearnley Samlingen

Tidsluckor

onsdag 2 dec 2020

{{ capacity.name }} {{ capacity.description }}
Evenemangsinformation

Velkommen til Astrup Fearnley Museet


AKTUELLE UTSTILLINGER: 

Josh Kline – Antibodies

Astrup Fearnley Samlingen

Er du medlem og trenger å få tilsendt medlemsbillett, lurer du på om det er ledige billetter eller behøver veiledning vedr. billettkjøp? 
Ring vår resepsjon på telefon: 22936033.
Telefonen er betjent i museets åpningstid.
Du kan også kontakte kommersiell leder Véronique Svarstad på epost:
v.svarstad@afmuseet.no

Smittevern
Av hensyn til smittevern i forbindelse med covid-19 er billettsalget satt opp med «timeslots» som påbegynnes hver halvtime. Dette for å regulere god besøksflyt og for at du som besøkende kan føle deg trygg på at smittevernreglene er godt ivaretatt.Bruk munnbind og hold 1 meter avstand
Vi ber alle våre besøkende om å bruke munnbind og holde 1 meter avstand til hverandre.
Munnbind kan kjøpes i museumsbutikken.


Vennligst bemerk
Barnevogner er ikke tillatt i utstillingen Josh Kline - Antibodies. Vi oppfordrer våre besøkende med små barn til å ta med seg bæresele eller låne en av museets paraplytriller som kan benyttes i disse utstillingssalene. 

Åpningstider:
Tirsdag, onsdag, fredag: 12:00 - 17:00
Torsdag: 12:00 - 19:00
Lørdag, søndag: 11:00 - 17:00
Mandag stengt

__________
Om museet
Astrup Fearnley Museet ble grunnlagt i 1993 og er et av Nordens fremste museer for samtidskunst. Museet forvalter den omfattende Astrup Fearnley Samlingen, som inkluderer betydelige verk av kunstnere som Matthew Barney, Trisha Donnelly, Félix González-Torres, Rachel Harrison, Damien Hirst, Anselm Kiefer, Jeff Koons, Bjarne Melgaard, Julie Mehretu, Richard Prince og Cindy Sherman. Museet presenterer skiftende utstillinger både med verk fra samlingen og nye produksjoner av kunstnere fra hele verden.

Museumsbutikk
Museet har en egen butikk med nøye utvalgte og kuraterte produkter som en forlengelse av de aktuelle utstillingene. Mange av artiklene er utviklet av museet selv, noe som resulterer i et særegent og unikt utvalg. Her kan du finne kunstbøker og kataloger, postkort og plakater, interiør- og designartikler, smykker og produkter for barn. Butikken følger museet åpningstider og er åpen for alle også uten inngangsbillett.

Beliggenhet
Museet ligger vakkert til ved Oslofjorden i en ikonisk bygning tegnet av den verdenskjente arkitekten Renzo Piano. Omgivelsene og arkitekturen forener opplevelsen av kunst, natur og urbanitet på ett sted, med toneangivende samtidskunst, bystrand, Tjuvholmen skulpturpark og et stort utvalg kaféer og restauranter i umiddelbar nærhet.

_________________________________________________________

Welcome to Astrup Fearnley Museet


CURRENT EXHIBITIONS: 

Josh Kline - Antibodies 
Astrup Fearnley Collection


Are you a member, wondering if there are tickets available or need guidance on ticket purchases?
Call our reception by phone: +47 22936033.
The phone is serviced during the museum's opening hours.

Covid-19
In order to comply with regulations due to Covid-19 and to ensure that our visitors feel safe, ticket sales are structured as “time slots” that start every half hour. This is to regulate the flow of visitors in order to limit infection.

Please wear a face cover and maintain 1 meter distance
We kindly ask all our visitors to wear a face cover and keep 1 meter distance to each other when visiting us. Face covers can be purchased in the museum shop.

Please note
Strollers are not allowed in the exhibition Josh Kline - Antibodies. We encourage our visitors to bring a baby carrier or use one of our umbrella trolleys, that can be borrowed for use in these exhibition halls. 

Opening hours :
Tuesday, Wednesday, Friday: 12:00 - 17:00
Thursday: 12:00 - 19:00
Saturday, Sunday: 11:00 - 17:00
Monday closed.

__________
About the museum
Astrup Fearnley Museet is one of Scandinavia´s most notable museums for contemporary art. The museum holds the extensive Astrup Fearnley Collection, which includes significant works by artists such as Matthew Barney, Trisha Donnelly, Félix González-Torres, Rachel Harrison, Damien Hirst, Anselm Kiefer, Jeff Koons, Bjarne Melgaard, Julie Mehretu, Richard Prince and Cindy Sherman. The museum presents changing exhibitions that both draw on the collection and new commissions by artists from all over the world.

Museum shop
Welcome to our tax-free museum shop. The products in the shop have been carefully selected and curated as an extension of the current exhibitions, many of them are developed by the museum itself, resulting in a unique selection of products. You can also find art books and catalogues, postcards and posters, interior and design items, jewellery and products for children. The shop follows the museum's opening hours and is open to all also without an entrance ticket.

Location
The museum is beautifully located by the Oslo Fjord just a short walk along the Harbour Promenade from Oslo City Hall. On your way you will see the museum with its characteristic sail shaped roof. The museum is surrounded by Tjuvholmen sculpture park and the city beach. The Tjuvholmen area offers a large selection of cafes and restaurants.

afmuseet.no